ýstavou s názvem Doma se Veronika Psotková symbolicky vrací do Opavy, kde se narodila a kde i vystavila své první drátěné figury.

Sochy se v různých prostředích proměňují a přizpůsobují kontextu daného místa, které jim umožňuje pokaždé nové náhledové perspektivy.

Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek a kdy se úhlem pohledu jejich tvar průsvitem zplošťuje nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných objemů. Obecní dům, který stojí na pomezí zástavby a parku, nabízí prostor pro interakci figur s fasádami městského prostoru i přirozené prolínání do parkových struktur. Výstava reflektuje všechny velké figurální sestavy od r. 2008, kdy právě v Opavě vznikla na půdě Domu umění první sestava “Průzkumnice”.

Prostorově nejvýraznější instalací je “Velké prádlo” (2015), které je výsledkem stále aktuálního rozpoložení autorky v osobní a tvůrčí rovině – prostor zde získávají každodenní fantazie ze života sochařky na „rodičovské dovolené“. Ožívající personifikované objekty jsou tady symbolem rutinního, leč potřebného očistného procesu.

Výstava se koná v prostorách přes opavským Obecním domem.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Veronika Psotková / Doma

Hotel Koruna Opava (374 metrů)

Penzion Koruna Opava (425 metrů)