Ilona Švihlíková: Kapitalismus, socialismus a budoucnost

Ilona Švihlíková: Kapitalismus, socialismus a budoucnost

Adresa:

Ostrava, Smetanovo nám. 8

Termín: 18.7.2018
Vstupné:

0

18červenec středa 16:00

Žánr: ostatní akcebeseda


Středa 18.7. v 16-18 hodin – Ilona Švihlíková: Kapitalismus, socialismus a budoucnost; DŮM KNIHY KNIHCENTRUM.cz Ekonomka Ilona Švihlíková se profesně věnuje mezinárodní ekonomii, především fenoménu globalizace a vazbám mezi ekonomikou a politikou.

V roce 2010 založila občanskou iniciativu Alternativa Zdola, která podporuje účast občanů na veřejném dění. Přednáší ekonomii na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde vede Katedru politologie a společenských věd. V minulém roce založila nezávislý, analytický časopis !Argument. Je autorkou pěti monografií, často veřejně vystupuje, publikuje doma i v zahraničí. Je jednou z „jaktovidičů“ na ČRo Dvojce.

Kniha Kapitalismus, socialismus a budoucnost kriticky analyzuje oba dva systémy, které zkoumá především z hlediska jejich legitimity. Její autoři ukazují, že byl-li kapitalismus svého času legitimním systémem, dnes to již neplatí. Je totiž stále zřejmější, že v současné fázi kapitalismu se místo standardního zisku čím dál více prosazuje princip renty, s níž jsou nutně spojena privilegia úzké skupiny. Pro tuto privilegovanou elitu je příznačné, že její příjmy jsou neúměrně vysoké oproti nedostatečným příležitostem, které poskytuje druhým a společnosti jako celku, a oproti daním, jež platí a jež se neúprosně přesunuly z nejbohatších na společenskou většinu. Budoucnost je spjata se stále dynamičtějším technickým rozvojem, automatizací a robotizací.

Autoři publikace se proto zabývají také otázkou, jakým způsobem nové technologie proměňují současné mocenské vztahy, respektive jak se k nim současné mocenské a příjmové elity staví. Zaobírají se snahami o zneužívání vyspělých technologií k mocenským a represivním účelům, ale také se zamýšlejí nad potenciálem pracovně-úsporných technologií a moderních technologických postupů umožňujících sdílení. Ty sice dosud působí v rámci stávajícího systému, jelikož však mají povahu veřejného statku, stále více logiku současného řádu přerůstají. Povaha těchto technologií je jedním ze znaků svědčících o tom, že nový, od kapitalismu kvalitativně odlišný systém je již dnes „doma mezi námi“, neboť - jak vysvětlují autoři knihy – „Mikeš už přišel“... 

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra - Ostrava Akce v obci Ostrava

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Ilona Švihlíková:...

Hotel Palác Elektra Ostrava-Moravská Ostrava (260 metrů)

Hotel Ruby Blue Ostrava (529 metrů)