Československo, léta nadějí a ztrát

Československo, léta nadějí a ztrát

Adresa:

Turnov, Skálova 71

Termín: 28.10.2018 30.12.2018

28říj - 30pro celý den

Žánr: výstavyvýstava severní čechy historie československo 1918


Výročí vzniku ČSR bychom rádi připomněli výstavou reflexí zrodu a následných tří dramatických desetiletí existence státu (států) Čechů a Slováků v tradičních uměleckořemeslných oborech regionů Turnovska a Železnobrodska, tedy ve skle, šperku, stříbrnictví a glyptice z let 1918-48. Výstava se bude opírat o produkci odborných škol v Turnově a Železném Brodě i práce výtvarníků s těmito školami spojených, které v té době znamenaly ve svých oborech československou a středoevropskou špičku.

Vznik republiky a jejích prvních 30 let  (do r. 1948) chceme dokumentovat na uměleckém řemesle v oborech charakteristických pro náš region – sklo, šperk, glyptika, stříbrnictví, tak aby to nebyla jen prvoplánová přehlídka vlasteneckých motivů (avšak i čeští lvi a legionáři tam budou), ale špičkové výtvory dokládající vznik fenoménů železnobrodského skla a turnovského šperku s rytými kameny nebo domácími podkrkonošskými acháty a jaspisy, stylové proměny v dobovém umění a uměleckém řemesle od pozdní secese k art-déco, funkcionalismu a lyrismu, typické krajinářské a figurální motivy např. z venkovského života v  Českém ráji (ty zejména v rytém skle). Výstava popisuje danou dobu – nadšení, naděje, ale i frustrace třeba z hospodářské krize nebo okupace. Využijeme jak našich vlastních sbírek, tak školních prací.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Československo, léta...

Hotel Karel IV. Turnov (524 metrů)

Ubytování Český ráj Turnov (2.5 km)