Marek Macek se ve své volné tvorbě systematicky zabývá průzkumem digitálního prostředí, s jehož zdánlivě neomylným systémem cíleně manipuluje. Algoritmus – zdrojový kód převádí do vizuálního a akustického jazyka a s pomocí řízené odchylky jej narušuje za účelem vytvoření výsledného díla. Využití charakteristických vlastností vlnění, které je společné oběma způsobům uměleckého vyjádření, a vnější zásah do světa digitálních dat jsou tak způsobem tematizace samotného média, jehož možnosti autor rozšiřuje i neguje.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Marek Macek / Anodonta

Hotel U Beránka Náchod (310 metrů)

Penzion Rozálie Náchod (455 metrů)