U příležitosti 30. výročí listopadové revoluce pořádá Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů výstavu s názvem „Studentská revoluce“.

Výstava mapuje pád komunistické diktatury v bývalém Československu pohledem studentů. V první části se snaží zodpovědět otázku, proč se právě studenti stali jednou z klíčových skupin, které přispěly k pádu režimu a jaké problémy tato první fáze revoluce obnášela. V druhé části se věnuje postupné institucionalizaci výsledků revoluce v podobě přerodu parlamentu, prvních svobodných voleb a vyjednávání o vládách. Výstava v závěru nutí k zamyšlení nad tím, jak se v průběhu času mění postoje české společnosti na tuto dějinnou událost naší historie a s jakými hodnotami si ji spojujeme dnes.

Galerie a muzea - Hradec Králové Akce v obci Hradec Králové

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Studentská revoluce

Hotel Nové Adalbertinum Hradec Králové (448 metrů)

Penzion U Jana Hradec Králové (573 metrů)