Svět je domovem člověka, který je jeho nedílnou součástí. Hledání jeho vlastního vztahu k přírodě představuje jedno z ústředních a v současnosti z hlediska stavu životního prostředí stále aktuálnějších témat výtvarného umění. Umění má moc člověku otevřít svět dříve neviděný, svobodný ve vztahu ke skutečnosti. Umělcem viděná a zachycená příroda vytváří obraz krajiny umožňující v symbolické rovině vnitřní reflexi a hluboký prožitek.

Procházky hlubokým lesem, pohledy do ztemnělého stromoví, cesty klikatící se mezi poli, horské paseky v letním žáru i zamrzlé potoky, vesnické chalupy za večerního soumraku i ranního svítání a další každodenně prožívané skutečnosti zachytilo ve svých dílech několik generací výtvarných umělců, kteří se narodili, žili či přijížděli pracovat do Orlických hor a jejich podhůří. Zdejší hornatá krajina s průzračným ovzduším se jim stala od 70. let 19. století nevysychajícím zdrojem inspirace a zůstala jím po celé 20. století, kdy se postupně přiřadila mezi nejvýraznější regiony pevně spjaté s českým krajinářstvím.

Výstava má za cíl v rámci interakce uměleckých osobností a prostřednictvím vybraných výtvarných děl demonstrovat proměnu a rozmanitost vizuálního zobrazení krajiny Orlických hor od počátku 20. století po současnost – od prvotního vnímání krajiny jako statického objektu pro realistické zobrazení až po tvorbu, jíž se příroda stává interaktivní součástí.

Krajina je naším zrcadlem, naším obrazem. V době, kdy člověk spatřuje svůj cíl života především v sobě samém a svou nezodpovědností se stává přírodě nepřítelem, má jistě toto umělecké poselství nepochybný význam.

Galerie a muzea - Hradec Králové Akce v obci Hradec Králové

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Krajina skrytá uvnitř...

Hnízdo snůHradec Králové (70 metrů)

Hotel Tereziánský dvůrHradec Králové (272 metrů)

Penzion MARHradec Králové (1 527 metrů)