Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo

Adresa:

Brno, Malinovského náměstí 2

Termín: 11.5.2018 10.6.2018

11kvě - 10čer celý den

Žánr: výstavyfotografiemoderníarchitekturapro dětiprohlídkavernisáž


Výstava je věnovaná životu a dílu významného moderního architekta Alfreda Neumanna, svázaného s Brnem, kde prožil většinu svého života, přestože jeho stavby najdeme především v zahraničí, hlavně v Izraeli, ale také například v Alžírsku. K vidění budou fotografie, architektonické výkresy a modely včetně několika prostorových prvků v měřítku
1 : 1.

Jde o vůbec první výstavu věnovanou Neumannovi; poprvé byla představena v Ostravě v roce 2015 a její uvedení v Brně je poslední prezentací v rámci středoevropského turné. Zároveň je součástí projektu Pocta Alfredu Neumannovi, pořádaného u příležitosti 50.
výročí úmrtí architekta. Ve čtvrtek 10. května se před vernisáží výstavy také koná ve vile
Stiassni sympozium k poctě Alfreda Neumanna.

Alfred Neumann (1900–1968) začínal v šedesátých letech v Izraeli a jeho originální architektura stála stranou kánonu tzv. mezinárodního stylu tehdejší doby: vyhnul se funkcionalistickému a ortogonálnímu výrazu a rozhodl se pro geometrii mnohostěnů, u níž se tradiční architektonické zásady prolínají s novými výrazovými způsoby. Cílem výstavy je nejen uchránit odkaz architektovy tvorby, ale upozornit i na jeho složitý životní osud, který je spojen s dějinami Československa a vznikem republiky. V expozici se propojí archivní fotodokumentace spolu s architektonickými prostorovými prvky připravenými podle některých nejproslulejších Neumannových projektů, které návštěvníkům poskytnou autentický prožitek z geometrie jeho architektonických struktur.

Alfred Neumann se narodil roku 1900 v židovské rodině ve Vídni, která se v roce 1910
přestěhovala do Brna. Zde studoval na německé stavitelské průmyslové škole, kde později působil jako asistent a po vzniku Československa nastoupil na Německou vysokou školu technickou. Roku 1922 byl přijat na vídeňskou akademii do ateliéru Petra Behrense. Kolem roku 1925 působil v Paříži, v letech 1928–1929 v Alžírsku a později krátce i v Jihoafrické republice. Počátkem roku 1945 byl deportován do koncentračního tábora Terezín. Podařilo se mu přežít a vrátil se do Brna. Po válce pracoval v Zemském studijním a plánovacím ústavu v Brně, kde se spolu s Bohuslavem Fuchsem a Emanuelem Hruškou podílel na regionálních plánech Československa, zejména na plánech obnovy „moravskoslezských zemí“. V roce 1947 reprezentoval Československo na šestém kongresu CIAM v anglickém Bridgwateru. Po nástupu komunismu emigroval do Izraele, kde se Neumannovy kvality projevily v největším měřítku – podílel se zde na urbanistickém plánování,

Doprovodný program:
10. 5., 9.30–15 h – Sympozium k poctě Alfreda Neumanna, vila Stiassni, program na stránkách
Národního památkového ústavu
17. 5., 17 h – komentovaná prohlídka s kurátorem Tadeášem Goryczkou
19. 5., 20 h – komentovaná prohlídka s kurátorem Tadeášem Goryczkou v rámci Brněnské
muzejní noci
3. 6., 14–17 h – Zhuštění prostoru / workshop pro děti

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Architektura...

Natur Centrum - Penzion Na Dvořákové Brno (354 metrů)

Grandhotel Brno Brno (425 metrů)

Doporučené akce v Brně

Akce v Brně na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Holiday Inn Brno Holiday Inn Brno Brno (2.8 km)