Marie Tučková / Ursula Uwe: Cyberbaby

Marie Tučková / Ursula Uwe: Cyberbaby

Termín: 28.2.2018 8.4.2018

28úno - 8dub celý den

Žánr: výstavy


Výstava Ursula Uwe: Cyberbaby_ má formu performance a je druhým ze série tří představení. Performance navazuje na předešlý příběh Ursula Uwe / Monumenty lásky, se kterým Marie Tučková vyhrála studentskou cenu Exit. V novém provedení dojde ke zrození jedince Cyberbaby, kterého se chór sedmi žen snaží probudit k životu a pečovat o něj.

K prvnímu dílu performance Ursula Uwe / Monumenty lásky Marie Tučková říká: „Je vystavěn chrám, konstrukce, místo k setkání. Je to příbytek přeživších. V prostoru levituje sedm Monumentů lásky, jsou vzpomínkou na lásku. Uvnitř se shromažďuje sedm žen. Společně tráví čas cvičením, simulací a synchronizací. Jsou pravděpodobně poslední přeživší.“

Pro Galerii G99 vzniká nová situace. Opět je zde sedm žen – Dapu Oma, Suse Rosa, Lisa Salome, Paulu Ava, Vera Korra, Matha Selma a Ursula Uwe; nejprve se setkávají v první místnosti, kde jsou přítomni noví jedinci Cyberbabies_. Zpěvem a předčítáním rituálních písní a textů je probouzejí k životu a starají se o ně. Ženy jsou oděny do kostýmu, který z nich tvoří jeden nedělitelný organismus. V druhé místnosti galerie se nachází lože vytyčené Monumenty lásky, objekty, které tvořily scénu i v prvním dílu příběhu. Obě místnosti lze chápat jako svatyni, ve které se ženy scházejí a v pravidelných intervalech zde provádějí rituál.

Performance / rituál je možné vidět na vernisáži výstavy 27. 2. v 18 hodin a dále ve dnech 7. 3. v 18 hodin, 22. 3. v 19 hodin a 3. 4. v 19 hodin.

Marie Tučková se narodila v roce 1994 a je studentkou Ateliéru fotografie Aleksandry Vajd a Martina Kohouta na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 2017 strávila semestr na akademii v Jeruzalémě pod vedením matematičky Miri Segal. Zdrojem inspirace Marie Tučkové je její dřívější hudební a divadelní vzdělání, ke kterému se v poslední době vrací.

V roce 2017 navázal Dům umění města Brna spolupráci s cenou pro studenty českých a slovenských vysokých škol Exit. Vítězi ceny, jímž se v roce 2017 stala Marie Tučková, je v Galerii G99 uspořádána samostatná výstava. Cena Exit je vyhlašována Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, má formu bienále a v roce 2017 se uskutečnil již 8. ročník.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Galerie a muzea - Brno Akce v obci Brno

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Marie Tučková / Ursula...

Hotel Royal Ricc Brno (74 metrů)

Best Western Premier Hotel International Brno Brno (228 metrů)

Doporučené akce v Brně

Akce v Brně na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Holiday Inn Brno Holiday Inn Brno Brno (2.1 km)