Průmysl na Moravě 1918

Průmysl na Moravě 1918

Adresa:

Brno, Purkyňova 105

Termín: 23.10.2018 28.4.2019

23říj - 28dub celý den

Žánr: výstavy


V rámci oslav stého výročí vzniku Československé republiky uspořádá Technické muzeum v Brně výstavu s názvem „Průmysl na Moravě 1918“. Záměrem výstavy je přiblížit návštěvníkům dobu vzniku republiky s důrazem na oblast průmyslu v období od konce rakousko-uherské monarchie až do roku 1928, tedy první desetiletí existence  nového státu.

Výstava bude členěna do několika částí. Úvodní část bude prezentovat situaci habsburské monarchie v době před vypuknutím první světové války (od počátku 20. stol.), průběh první světové války a první desetiletí Československé republiky – stručně nastíní tehdejší politickou situaci, stav moravského průmyslu před válkou a přechod k válečnému hospodářství (radikální podíl zbrojního průmyslu na úkor jiných průmyslových odvětví). Zvláštní postavení v této části bude mít poslední válečný rok, kde autoři sledují situaci na frontách, domácím a zahraničním odboji, situaci v zázemí, která se radikalizovala v souvislosti se stále se zhoršující situací v zásobování nejširších vrstev obyvatelstva (stávky dělníků, vojenské vzpoury).

Rozpad Rakousko-Uherska a vznik nové Československé republiky vedl na jedné straně ke ztrátě tradičních odbytišť, na druhé straně však ke vzniku nových podniků a nové orientaci výrobních programů pro nové trhy. Demokratické zřízení republiky přineslo nové sociální zákony, které se pozitivně promítly do života společnosti (zlepšení úrovně bydlení, zásobování, pojištění apod.). Příznivá domácí a zahraniční politická situace vedla k dalšímu rozvoji průmyslu, který po několika letech předstihl předválečnou úroveň a v některých případech tvořil světovou špičku.

Hlavní část výstavy se pak soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě v letech 1908–1928. Pro lepší pochopení autoři tuto část rozdělili podle jednotlivých průmyslových oblastí na pět menších částí. Stručnější texty budou prezentovány pomocí panelů s tištěnými texty, pro zájemce o podrobnější informace budou připraveny dotekové obrazovky s podrobnějšími texty doplněnými o dobové fotografie, archivní dokumenty, popřípadě filmové či rozhlasové materiály.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Průmysl na Moravě 1918

A-Sport Hotel Brno (225 metrů)

Hotel Vista Brno (888 metrů)

Doporučené akce v Brně

Akce v Brně na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Holiday Inn Brno Holiday Inn Brno Brno (4.9 km)