Tradice jedné hranice

Tradice jedné hranice

Adresa:

Znojmo, Hradní 84/10

Termín: 26.6.2020 1.11.2020
Vstupné:

50 Kč, snížené 30 Kč

26čer - 1lis celý den

Žánr: výstavytradice historie folklor morava etnografie letní výstavy podzimní výstavy


Zajímáte se o náš region a jeho lidové tradice a obyčeje? Pak se můžete těšit na nevšední výstavu nazvanou Tradice jedné hranice, která bude k vidění od 26. června na znojemském hradě. Výstava vznikla díky projektu č. ATCZ59 mezinárodní kulturní platformy I-CULT, která byla financována programem přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Obsahově navazující sesterská výstava bude probíhat také v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci.

Na přípravě výstavy se podíleli profesionální i amatérští etnografové z jižní Moravy, z jižních Čech, Vysočiny a Dolního Rakouska, kteří se pokusili zdokumentovat některé vybrané dochované lidové zvyky ve svých regionech. Výsledkem společné badatelské činnosti je bohatá kolekce fotografií a videozáznamů, která je důležitou složkou obou výstav.

Obě vzájemně se doplňující výstavy představují nejenom historii, ale také současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů. Návštěvníci se seznámí s tradičními výročními zvyky, slavnostmi a lidovými zábavami, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, máje, poutě, advent, Vánoce, Tři králové a masopust, ale také mnohdy zapomenutými, jako například královničky, posejpky a další.

Znojemská část výstavy vyplní reprezentativní prostory v přízemí znojemského hradu  - císařský sál a jeho předsálí. Je rozdělena do několika oddílů, které se týkají především lidového oděvu, zemědělské a řemeslné výroby v příhraničí Moravy, Čech a Dolního Rakouska. Tato stěžejní témata jsou propojena s dalšími aspekty lidové kultury, a to především s tradiční stravou, svatebními obyčeji a také ukázkami lidové architektury a zařízení domácnosti.

Chtěli bychom seznámit veřejnost s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století, aby návštěvníci mohli pochopit rozmanitost, kterou způsob života na obou stranách hranice svého času nabízel. I přesto, že naši předkové mluvili odlišnými jazyky a v některých případech také žili v rozdílném prostředí, jejich způsob myšlení se až nápadně podobal. Stejné strasti a radosti nás zkrátka spojovaly. A právě na spojitost a podobnost lidové kultury na česko-moravsko-rakouském pomezí poukazuje i naše výstava,“ vysvětluje smysl a cíl výstavy její kurátor a spoluautor, etnograf Jihomoravského muzea Jiří Mačuda. 

Prozradím, že se nám podařilo zrekonstruovat několik místních krojů, které můžete na výstavě zhlédnout,“ poodhaluje ředitelka muzea Vladimíra Durajková a zve veřejnost na znojemský hrad: „Doufáme, že vás tato nevšední výstava svým pojetím alespoň trochu potěší a třeba i o něco nového obohatí.“

Během léta výstavu doplní tvůrčí dílny pro rodiny s dětmi a během září budou probíhat edukační programy pro školní skupiny. Hlavním tématem jednotlivých aktivit bude tradiční lidový oděv, kroj a nejvýznamnější lidové zvyky v průběhu celého roku.

Galerie a muzea - Znojmo Akce v obci Znojmo

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Tradice jedné hranice

Rezidence ZvonZnojmo (273 metrů)

Ubytování GMZnojmo (3.2 km)

Vinařství LintnerKyjovice (9.7 km)