Od poloviny října do konce listopadu zaplní prostory muzejního sálu rezidence v Muzeu regionu Boskovicka výstava boskovické malířky Jany Bayerové. Jana vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a pokračovala Konzervátorsko restaurátorským studiem při Moravském zemském muzeu v Brně. I když jejím hlavním oborem během studia byla grafika, srdeční záležitostí pro ni bylo vždy malířství. Rozhodujícím pak bylo zhlédnutí výstavy českého malíře Jakuba Schikanedera (1855-1924) ve Valdštejnské jízdárně v Praze roku 1999, který ji inspiroval natolik, že se začala malbě věnovat naplno. V některých obrazech můžeme najít jasnou zálibu a ovlivnění tímto malířem staropražských motivu zahalených osobitou melancholickou náladou podzimních a zimních večerů. Na rozdíl od Schikanedera nezaznívá v Janiných obrazech sociálně kritický tón.
 
Mezi jejími náměty převažují zákoutí a uličky často osvětlené lampami, nostalgická nokturna, ať už z boskovické židovské čtvrti, nebo z jiných moravských a českých měst, Olomouce, Brna, Prahy. S oblibou maluje také italské Benátky s jejich romantickou atmosférou či typickými karnevalovými maskami. Mimo měst a architektonických ornamentálnich motivů zobrazuje i různé krajinné scenérie, zahrady, květiny a zátiší. V poslední době se do Janiny tvorby mísí nové impulsy. V obrazech se objevují nové malířské prostředky - pokládání zlatých kovových plátků, které vytváří spolu se světlem a barvou zajímavé kontrasty. Na výstavě budou zastoupeny obrazy s boskovickými motivy, přírodní a květinové náměty i další z výše jmenovaných témat.

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Jana Bayerová / Obrazy

Hotel SLAVIA Boskovice (913 metrů)

Hotel Moravia Boskovice (1 613 metrů)