1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československa

1917 a 1918: Stoletá vzpomínka na konec Velké války a vznik Československa

Adresa:

Znojmo, Přemyslovců 6

Termín: 7.9.2018 16.11.2018

7zář - 16lis celý den

Žánr: výstavyvýstava morava znojmo muzeum historie první světová válka


Výstava připomene klíčové události dvou závěrečných let Velké války v Evropě a na Znojemsku. Prezentován bude zejména hospodářský kolaps Ústředních mocností, vzestup nacionalistických a revolučních hnutí a zhroucení "staré Evropy" – v březnu 1917 pád carského režimu v Rusku, v dubnu 1917 vstup USA do války, mírové snahy mladého rakousko-uherského císaře Karla I. a jeho manželky Zity, první viditelné vystoupení československých legií v zahraničí proti Rakousko-Uhersku a konečně pád monarchie a vyhlášení republiky v říjnu 1918. Pro Znojemsko specifické budou ještě události sklonku roku 1918, kdy ustanovení státní moci Československé republiky narazilo na iredentismus místních představitelů tzv. Německé jižní Moravy (Deutsch-Südmähren) a k provolání republiky došlo až v polovině prosince 1918.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Přednášky:

 „Říjen 1918: Jižní Morava na rozcestí“

Přednáška Zbyňka Sturze o událostech na jižní Moravě v posledních týdnech první světové války s důrazem na vnitřní rozklad Rakousko-Uherska a prvopočátky projektů tzv. nástupnických států, včetně rodícího se Československa.

Čt 11. 10. 2018 – Znojemská Beseda, 19 h

 „Rok 1918: Co dal a co vzal rozpad podunajské monarchie a vznik Československé republiky Znojemsku?"

Moderovaná panelová diskuse největších odborníků na dané téma. Účast přislíbili profesor Vídeňské univerzity Lothar Höbelt, dr. Martin Markel z Masarykovy univerzity v Brně a prof. Milan Hlavačka z Karlovy univerzity v Praze. Veřejnost bude mít příležitost se do diskuse zapojit svými dotazy.   

Pá 26. 10. 2018 – Znojemská Beseda, 19 h

 „Pietní akt ke stoletému výročí ukončení první světové války“

 „Rok 1917 a 1918: Naši pradědové na jihozápadním bojišti – z bitev na Soči a na Piavě“

Pietní akt na louckém (starošaldorfském) hřbitově přímo v den stoletého výročí od uzavření příměří ve vile Giusti u Padovy mezi poraženým Rakousko-Uherskem a vítěznými velmocemi Dohody. Po skončení volný přesun do Znojemské Besedy, kde historici Jiří Kacetl a Zbyněk Sturz seznámí veřejnost se svojí fotodokumentační cestou po bojištích znojemského c. a k. 99. pěšího pluku a vídeňsko-znojemského c. k. 24. střeleckého pluku v bývalém Rakouském Přímoří a italském Benátsku.     

So 3. 11. 2018 – Loucký hřbitov, 17 h; poté Znojemská Beseda, 19 h

 „Listopad 1918: Jižní Morava v obležení“  

Přednáška Zbyňka Sturze o událostech na jihu Moravy od momentu souběžného vyhlášení československého státu a paralelní deklarace připojení regionu „Německé jižní Moravy“ k nově vznikajícímu Německému Rakousku. Přiblížena tak bude málo známá dějinná epizoda, v níž prakticky vedle sebe existovala dvě Znojemska.

Čt 15. 11. 2018 – Znojemská Beseda, 19 h

„Prosinec 1918: Jižní Morava osvobozena?“

Přednáška Zbyňka Sturze přiblíží dramatické události při obsazování jižní Moravy československými vojenskými oddíly. Představitelé Německé jižní Moravy však byli odhodláni pokračovat v boji jinými prostředky – na půdě Versailleské mírové konference.

Čt 13. 12. 2018 – Znojemská Beseda, 19 h

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Galerie a muzea - Znojmo Akce v obci Znojmo

Podobné akce

Ubytování v okolí akce 1917 a 1918: Stoletá...

Hotel Althanský palác Znojmo (186 metrů)

Hotel Morava Znojmo (284 metrů)