Erbovní slavnosti - Brno Královo Pole

Erbovní slavnosti - Brno Královo Pole

Adresa:

Brno, Slovanské náměstí

Termín: 15.9.2018
Vstupné:

zdarma

Žánr: ostatní akceslavnosti pouť děti rodina soutěže a hry zdarma


Nenechte si ujít Erbovní slavnosti. 

PROGRAM 28. ROČNÍKU ERBOVNÍCH SLAVNOSTÍ
u příleţitosti 110. výročí udělení znaku Královu Poli

sobota 15. září 2018
PÓDIUM V PARKU NA SLOVANSKÉM NÁMĚSTÍ
11:00 Vystoupení ţáků Základní školy Botanická 70
11:20 Vystoupení ţáků Základní školy Herčíkova 19
11:50 Vystoupení ţáků Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postiţené
11:55 Vystoupení ţáků Základní školy Slovanské nám. 2
12:05 Vystoupení ţáků Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postiţené
12:15 Vystoupení ţáků Základní školy Staňkova 14
12:40 Koncert Believers-gospel Armády spásy
13:15 Vystoupení sboru Gymnázia Slovanské nám. 7
13:45 Ukázka skladeb ze XVI. všesokolského sletu TJ Sokol Královo Pole
14:05 Vystoupení ţáků Taneční školy R+P Bartůňkových
14:50 Folklorní soubor Jánošíček- koncert
15:30 Dechová hudba Královopolka
16:25 HlaHoLiM- hantec v podání Honzy Ţanka Hlaváčka
a Libora Machaty
17:35 Jumping Drums-bubenická show
18:20 Koncert multiţánrové skupinyAmplified Acoustic Band
19:30 Zdravice Ing. Karin Karasové, starostky MČ Brno-Královo Pole,
a Mgr. Daniela Valenty, 1. místostarosty MČ Brno-Královo Pole
19:30 Koncert legendární brněnské skupiny FOLK TEAM
20:40 Koncert skupiny Megaphone-crossover funk
****
14:40 společná ukázka Klubu policejní historie Brno a Sboru dobrovolných
hasičů Brno-Královo Pole– pod lípou v horní části parku
15:50 ukázka zásahu Sboru dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole
– roh ul. Slovinské a Slovanského náměstí

Pokračování hlavního programu:
22:00 Čokoláda tour-pozdněvečerní koncert Kláry Veselé (akordeon, zpěv)
a Luciana Mayaci (kytara)-Divadlo BARKA, Sv. Čecha 35a
Program moderuje Monika Brindzáková
Změna programu vyhrazena.
Vstup volný.

DOPROVODNÝ PROGRAM 28. ROČNÍKU ERBOVNÍCH SLAVNOSTÍ

Pátek 14.9.2018
HASIČSKÁ ZBROJNICE A GARÁŢE PEČOVATELSKÉ SLUŢBY, KOŠINOVA 37
9:00 Den otevřených dveří v objektu hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole a garáţí
pečovatelské sluţby ÚMČ Brno-Královo Pole – zahájení. Trvá do 14:00 h.

UL. HRNČÍŘSKÁ U KŘIŢOVATKY SE ŠTEFÁNIKOVOU
14:00 „100 lip-100 oslav“; slavnostní vysazení lípy u příleţitosti 100. výročí vzniku Československa. Projekt JmK.

MUZEUM ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO EXILU 20. STOLETÍ, ŠTEFÁNIKOVA 22
14:30 a 15:30 mimořádné komentované prohlídky muzea. Sraz účastníků ve dvoraně muzea.

Sobota 15.9.2018

ERBOVNÍ TRH, UL. HUSITSKÁ
8:00-13:00 Rozšířený prodej ovoce, zeleniny a regionálních produktů.

AREÁL KARTUZIÁNSKÉHO KLÁŠTERA, BOŢETĚCHOVA 1
9:00 Otevření společné výstavy Vlasty Mlejnkové (obrazy) a Dany Markové (sochy) v „Bednárně“ (vstup z ul.
Boţetěchovy vedle kostela) a výstavy „Z historie VUT“. Akce trvá do 3.10.2018.
10:00 Prohlídka rekonstruovaných prostor Fakulty informačních technologií VUT Brno,
vystoupení pěveckého sboru Lumír, sraz účastníků prohlídky na nádvoří areálu Boţetěchova 1. Po zahájení
prohlídky jiţ nebude umoţněn vstup dalším návštěvníkům.

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, BOŢETĚCHOVA 2a
9:30 a 10:30 Komentovaná prohlídka kůru a varhan s hudební ukázkou.
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA VODOVA 108
10:00 Brno Cup Open 2018 – 27. mezinárodní turnaj Judo-Český pohár.
Vstup volný. Akce trvá do 16.9.2018.

PARK NA SLOVANSKÉM NÁM.
14:40 Ukázka Klubu policejní historie Brno a Sboru dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole
–pod lípou v horní části parku.
15:00-19:00 Šachový klub DURAS – simultánka mezinárodního mistra šachu Neklana Vyskočila.
15:50 Ukázka zásahu Sboru dobrovolných hasičů Brno-Královo Pole
-roh ul. Slovinské a Slovanského nám.
Od 11 hodin během celého dne: Klub policejní historie Brno-prezentace historických předmětů k jubilejním rokům
1918 a 1938-pod lípou v horní části parku; SDH Brno-Kr. Pole-ukázka hasičské techniky, skautské oddíly Královo
Pole-středisko Kompas a Královo Pole, TOM Hvězda Severu, Varhany pro Královo Pole, TJ Sokol Brno-Královo
Pole, Technické muzeum v Brně, Sdruţení taoistického taichi-cvičení pro veřejnost, HCM Warrior Brno-hokej;
TyfloCentrum Brno, Liga vozíčkářů, Nová Akropolis, Mamma HELP Centrum Brno, Unie Roska-Roska Brno,
Nadace Veronica, Armáda spásy; Univerzita obrany, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postiţené, ISŠ
automobilní, SPŠ chemická, MŠ Sluníčko; malování na obličej pro děti, líčení pro dospělé, výtvarná dílna, dárkové
zboţí, jízda na koni, trdelníky, zajištěn prodej občerstvení a burčáku.

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA, PALACKÉHO TŘ. 164
13:00-15:00 Představení všech sluţeb knihovny, prohlídka prostor, pro zájemce roční registrace zdarma,
výroba placek, hrací kostky, vybarvování, kolo štěstí děti; foyer: výstava Chráněná příroda Brna.
15:00-16:30 Arteterapie s Mgr. Hanou Sakmarovou-omezená kapacita, nutno zarezervovat na tel. 549 259 234.

MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, HUSITSKÁ 1
14:00-17:00 Výstava Podzimní salon US Parnas Brno a výstava kostýmů baletu NdB „Betelné brněnské balet“.
PŘÍRODNÍ ZAHRADA U SMRKU, RAMEŠOVA UL.
14:00-18:00 Program pro děti i dospělé atrakcemi, hrátky s maňásky, ochutnávka bylinkových čajů, pohybové aktivity
15:30-17:00 Léčivé zvuky tibetských mís v podání hudebnice a terapeutky Saši Hiermannové. Pro zájemce přidá
i proţitek z těchto zvuků na vlastním těle. Podrobný program na www.prirodnizahrada.wz.cz.

DIVADLO BARKA, OTEVŘENÝ KULTURNÍ PROSTOR LIGY VOZÍČKÁŘŮ, SV. ČECHA 35a
14:00-18:00 Světelný a zvukový workshop – moţnost vyzkoušet práci divadelního technika (reflektory, zvukové
kulisy), sehrát improvizované scénky
14:00 Camino na kolečkách –vernisáţ výstavy fotografií z 640 km dlouhé pouti vozíčkáře Honzy Duška
Španělskem do Santiaga de Compostela.
28. Erbovní slavnosti pořádá městská část Brno-Královo Pole ve spolupráci s organizacemi, spolky a dalšími subjekty.

Změna programu vyhrazena. Vstup volný

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

Kulturní centra - Brno Akce v obci Brno

Podobné akce

Ubytování v okolí akce Erbovní slavnosti -...

A-Sport Hotel Brno (713 metrů)

Noem Arch Restaurant Brno – Královo Pole (1 173 metrů)

Doporučené akce v Brně

Akce v Brně na Jiný den?

V okolí doporučujeme...

Holiday Inn Brno Holiday Inn Brno Brno (4.3 km)