Petguard pravým jménem Tomáš Hofštetr

Petguard
Vojín

Tomáš Hofštetr se zajímá o hudbu a zajímavé koncerty. . Holduje divadlu a umění. Navštěvuje výstavy a vernisáže.

Nejčastěji se zdržuje v Praze

Počet komentářů/hodnocení:0 (0 b.)
Počet navštívených míst:0 (0 b.)
Hodnost fanouška:Vojín (0 b.)

Hodnost fanouška?

Hodnost fanouška určuje jeho aktivita. Vyšší úrovně lze dosáhnout zapojením se do dění na Informuji.cz

Petguard je zatím v hodnosti Vojín (1/12)

Žebříček nejaktivnějších fanoušků